UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 157 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty18
3 Marzec15
4 Kwiecień15
5 Maj13
6 Czerwiec19
7 Lipiec10
8 Sierpień8
9 Wrzesień17
10 Październik14
11 Listopad15
12 Grudzień4