UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 152 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na wyposażenie RCB w sprzęt teletechniczny w ramach projektu pn. Bezpieczny MOF"
Rok:
1 Styczeń23
2 Luty21
3 Marzec12
4 Kwiecień13
5 Maj17
6 Czerwiec14
7 Lipiec7
8 Sierpień8
9 Wrzesień50
10 Październik19
11 Listopad17
12 Grudzień0