UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 151 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty12
3 Marzec13
4 Kwiecień13
5 Maj12
6 Czerwiec13
7 Lipiec10
8 Sierpień5
9 Wrzesień12
10 Październik18
11 Listopad11
12 Grudzień0