UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 150 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej ofertę na realizację zadania pn. "Wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym""
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty8
3 Marzec18
4 Kwiecień11
5 Maj11
6 Czerwiec15
7 Lipiec7
8 Sierpień5
9 Wrzesień16
10 Październik16
11 Listopad10
12 Grudzień0