UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 149 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do sprawa aukcji ogłoszonej publicznie do przeprowadzenia procedury zbycia udziałów w spółce Olsztyński Zakład Komunalny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty12
3 Marzec14
4 Kwiecień9
5 Maj16
6 Czerwiec15
7 Lipiec9
8 Sierpień6
9 Wrzesień16
10 Październik14
11 Listopad17
12 Grudzień0