UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXII/398/20 w sprawie przyjęcia ,,Planu Adaptacji Miasta Olsztyna do zmian klimatu do roku 2030”"
Rok:
1 Styczeń33
2 Luty46
3 Marzec48
4 Kwiecień47
5 Maj36
6 Czerwiec24
7 Lipiec4
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0