UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Powszechny Spis Rolny 2020"
Rok:
1 Styczeń23477
2 Luty26198
3 Marzec22921
4 Kwiecień20059
5 Maj29144
6 Czerwiec21934
7 Lipiec5497
8 Sierpień3043
9 Wrzesień6398
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0