UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 140 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę wyposażenia warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych w Olsztynie (budynek A)"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty8
3 Marzec15
4 Kwiecień11
5 Maj12
6 Czerwiec12
7 Lipiec8
8 Sierpień4
9 Wrzesień12
10 Październik10
11 Listopad9
12 Grudzień2