UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK. 1431.149.2020 Wniosek - postępowanie dot. wydania pozwolenia na budowę "
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty27
3 Marzec26
4 Kwiecień22
5 Maj21
6 Czerwiec30
7 Lipiec19
8 Sierpień13
9 Wrzesień23
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0