UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 139 z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wznowienia z dniem 18 maja 2020 r. funkcjonowania przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn w okresie stanu epidemii COVID-19"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty16
3 Marzec21
4 Kwiecień18
5 Maj14
6 Czerwiec19
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0