UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 138 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 113 Prezydenta Olsztyna z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wznowienia z dniem 18 maja 2020 r. funkcjonowania żłobków prowadzonych przez Miasto Olsztyn w okresie stanu epidemii COVID-19"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty14
3 Marzec13
4 Kwiecień9
5 Maj14
6 Czerwiec18
7 Lipiec9
8 Sierpień6
9 Wrzesień13
10 Październik17
11 Listopad11
12 Grudzień1