UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 134 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie""
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty13
3 Marzec20
4 Kwiecień16
5 Maj19
6 Czerwiec23
7 Lipiec15
8 Sierpień8
9 Wrzesień14
10 Październik17
11 Listopad18
12 Grudzień0