UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 133 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na przebudowę ul. J. Iwaszkiewicza w zakresie budowy ścieżek rowerowych i przebudowy ciągów pieszych - kontynuacja"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty13
3 Marzec12
4 Kwiecień12
5 Maj16
6 Czerwiec15
7 Lipiec8
8 Sierpień6
9 Wrzesień13
10 Październik14
11 Listopad8
12 Grudzień0