UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość położoną przy ul. Lubelskiej, przeznaczoną do wniesienia aportem do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty12
3 Marzec16
4 Kwiecień14
5 Maj10
6 Czerwiec18
7 Lipiec10
8 Sierpień12
9 Wrzesień12
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0