UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.145.2020 Wniosek - środki ochrony roślin mające w składzie substancję czynną glifosat"
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty26
3 Marzec23
4 Kwiecień18
5 Maj19
6 Czerwiec26
7 Lipiec16
8 Sierpień20
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0