UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 127 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty12
3 Marzec15
4 Kwiecień11
5 Maj12
6 Czerwiec16
7 Lipiec10
8 Sierpień8
9 Wrzesień16
10 Październik19
11 Listopad9
12 Grudzień1