UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 126 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty8
3 Marzec15
4 Kwiecień16
5 Maj13
6 Czerwiec14
7 Lipiec7
8 Sierpień5
9 Wrzesień12
10 Październik18
11 Listopad10
12 Grudzień0