UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 122 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty10
3 Marzec18
4 Kwiecień12
5 Maj12
6 Czerwiec14
7 Lipiec9
8 Sierpień5
9 Wrzesień14
10 Październik19
11 Listopad10
12 Grudzień0