UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 27.05-17.06.2020"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty22
3 Marzec26
4 Kwiecień16
5 Maj12
6 Czerwiec20
7 Lipiec13
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0