UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Metalowej przeznaczonej pod usługi kultury, oświaty, nauki, gastronomii, ochrony zdrowia, rehabilitacji zdrowotnej, opieki socjalnej."
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty24
3 Marzec17
4 Kwiecień9
5 Maj12
6 Czerwiec26
7 Lipiec7
8 Sierpień21
9 Wrzesień13
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0