UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, położoną w Olsztynie przy ul. Szarych Szeregów 17."
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty22
3 Marzec16
4 Kwiecień12
5 Maj20
6 Czerwiec16
7 Lipiec7
8 Sierpień13
9 Wrzesień10
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0