UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Bocianiej 19 w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty15
3 Marzec14
4 Kwiecień13
5 Maj12
6 Czerwiec11
7 Lipiec7
8 Sierpień6
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0