UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.140.2020 Wniosek - budżet obywatelski"
Rok:
1 Styczeń31
2 Luty13
3 Marzec14
4 Kwiecień22
5 Maj21
6 Czerwiec21
7 Lipiec16
8 Sierpień21
9 Wrzesień9
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0