UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.139.2020 Wniosek - przekazanie kopii wniosku o zmiany warunków umowy ZP.271.1.73.2017.d"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty30
3 Marzec26
4 Kwiecień17
5 Maj27
6 Czerwiec24
7 Lipiec16
8 Sierpień10
9 Wrzesień21
10 Październik39
11 Listopad28
12 Grudzień2