UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 120 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty7
3 Marzec13
4 Kwiecień10
5 Maj9
6 Czerwiec15
7 Lipiec8
8 Sierpień3
9 Wrzesień13
10 Październik12
11 Listopad15
12 Grudzień0