UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.136.2020 Wniosek - przekazanie kontaktów do biur i wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty31
3 Marzec25
4 Kwiecień32
5 Maj28
6 Czerwiec32
7 Lipiec19
8 Sierpień15
9 Wrzesień28
10 Październik23
11 Listopad27
12 Grudzień3