UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.133.2020 Wniosek - wpływy do budżetu z opłaty adiacenckiej"
Rok:
1 Styczeń30
2 Luty34
3 Marzec37
4 Kwiecień33
5 Maj26
6 Czerwiec30
7 Lipiec25
8 Sierpień14
9 Wrzesień23
10 Październik36
11 Listopad28
12 Grudzień6