UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.132.2020 Wniosek - podjęte środki w związku z ogłoszeniem stanu epidemii"
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty25
3 Marzec28
4 Kwiecień23
5 Maj19
6 Czerwiec31
7 Lipiec20
8 Sierpień8
9 Wrzesień28
10 Październik36
11 Listopad14
12 Grudzień5