UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 119 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2020 rok"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty16
3 Marzec13
4 Kwiecień15
5 Maj13
6 Czerwiec17
7 Lipiec10
8 Sierpień5
9 Wrzesień14
10 Październik19
11 Listopad18
12 Grudzień0