UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.129.2020 Wniosek - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki 100/1 Łomy"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty25
3 Marzec24
4 Kwiecień18
5 Maj22
6 Czerwiec25
7 Lipiec14
8 Sierpień9
9 Wrzesień21
10 Październik30
11 Listopad17
12 Grudzień0