UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.128.2020 Wniosek - warunki zabudowy działki 100/1 w miejscowości Łomy"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty24
3 Marzec33
4 Kwiecień27
5 Maj26
6 Czerwiec34
7 Lipiec17
8 Sierpień10
9 Wrzesień24
10 Październik28
11 Listopad13
12 Grudzień0