UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.127.2020 Wniosek - wykaz decyzji po pozwoleniu na budowę w roku 2008 i 2009"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty25
3 Marzec31
4 Kwiecień22
5 Maj22
6 Czerwiec35
7 Lipiec19
8 Sierpień14
9 Wrzesień27
10 Październik34
11 Listopad24
12 Grudzień2