UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 115 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na remont pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Wyspiańskiego 3 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty15
3 Marzec22
4 Kwiecień21
5 Maj20
6 Czerwiec19
7 Lipiec6
8 Sierpień4
9 Wrzesień16
10 Październik16
11 Listopad9
12 Grudzień0