UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ok.1431.126.2020 Wniosek - postępowania dotyczące reprywatyzacji"
Rok:
1 Styczeń37
2 Luty31
3 Marzec34
4 Kwiecień37
5 Maj37
6 Czerwiec52
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0