UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.123.2020 Wniosek - liczba grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty32
3 Marzec16
4 Kwiecień27
5 Maj28
6 Czerwiec29
7 Lipiec21
8 Sierpień14
9 Wrzesień22
10 Październik35
11 Listopad26
12 Grudzień8