UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 109 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych "
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty13
3 Marzec15
4 Kwiecień10
5 Maj11
6 Czerwiec19
7 Lipiec6
8 Sierpień9
9 Wrzesień11
10 Październik20
11 Listopad18
12 Grudzień4