UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.121.2020 Wniosek - zlecenia wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty16
3 Marzec18
4 Kwiecień18
5 Maj26
6 Czerwiec31
7 Lipiec19
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0