UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 108 z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 08 maja 2020 r. przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty10
3 Marzec18
4 Kwiecień11
5 Maj12
6 Czerwiec17
7 Lipiec9
8 Sierpień4
9 Wrzesień13
10 Październik14
11 Listopad9
12 Grudzień4