UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.118.2020 Wniosek - przekazanie danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A."
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty30
3 Marzec22
4 Kwiecień32
5 Maj32
6 Czerwiec31
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0