UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.117.2020 Wniosek - przekazanie danych ze spisu wyborców"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty27
3 Marzec30
4 Kwiecień28
5 Maj33
6 Czerwiec42
7 Lipiec25
8 Sierpień40
9 Wrzesień31
10 Październik34
11 Listopad23
12 Grudzień0