UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.115.2020 Wniosek - przekazanie informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty29
3 Marzec22
4 Kwiecień34
5 Maj32
6 Czerwiec41
7 Lipiec18
8 Sierpień21
9 Wrzesień25
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0