UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w najem w trybie bezprzetargowym"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty23
3 Marzec21
4 Kwiecień22
5 Maj13
6 Czerwiec25
7 Lipiec16
8 Sierpień10
9 Wrzesień22
10 Październik25
11 Listopad10
12 Grudzień0