UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 102 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2020 rok "
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty9
3 Marzec11
4 Kwiecień11
5 Maj11
6 Czerwiec20
7 Lipiec8
8 Sierpień3
9 Wrzesień15
10 Październik21
11 Listopad7
12 Grudzień0