UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.111.2020 Wniosek - protokół postępowania o udzielenie zamówienia"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty19
3 Marzec18
4 Kwiecień21
5 Maj22
6 Czerwiec32
7 Lipiec18
8 Sierpień11
9 Wrzesień25
10 Październik31
11 Listopad26
12 Grudzień5