UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.110.2020 Wniosek - dotacja celowa na prace remontowe"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty20
3 Marzec17
4 Kwiecień25
5 Maj24
6 Czerwiec37
7 Lipiec17
8 Sierpień17
9 Wrzesień31
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0