UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.109.2020 Wniosek - transakcje nabycia nieruchomości od podmiotów niepublicznych"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty16
3 Marzec18
4 Kwiecień22
5 Maj21
6 Czerwiec34
7 Lipiec16
8 Sierpień9
9 Wrzesień29
10 Październik21
11 Listopad17
12 Grudzień3