UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ocena zasobów pomocy społecznej w Olsztynie za 2019 rok"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty17
3 Marzec14
4 Kwiecień18
5 Maj27
6 Czerwiec21
7 Lipiec11
8 Sierpień9
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0