UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XX/346/20 w sprawie przyjęcia do realizacji w 2020 roku zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, zleconego przez Ministra Edukacji Narodowej – wykonania zadania edukacyjnego w ramach rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty6
3 Marzec12
4 Kwiecień9
5 Maj10
6 Czerwiec12
7 Lipiec9
8 Sierpień5
9 Wrzesień16
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0