UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.107.2020 Wniosek - obsługa prawna jednostek systemu oświaty w stanie epidemii"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty21
3 Marzec16
4 Kwiecień23
5 Maj24
6 Czerwiec35
7 Lipiec14
8 Sierpień10
9 Wrzesień29
10 Październik32
11 Listopad23
12 Grudzień4