UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.106.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac polegających na ochronie terenu budowy"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty19
3 Marzec15
4 Kwiecień15
5 Maj18
6 Czerwiec31
7 Lipiec13
8 Sierpień12
9 Wrzesień18
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0